Spring naar inhoud
Spelregels

Wat ging eraan vooraf?

Bewoners en andere mensen met hart voor Schalkwijk hebben van 19 september tot en met 18 oktober 2020 maar liefst 94 plannen ingediend om Schalkwijk veiliger, gezelliger, mooier of duurzamer te maken. Aan deze plannen zijn 8.162 likes uitgedeeld. 

73 plannen kregen meer dan 50 likes en werden gecheckt op haalbaarheid. Daarvan zijn 53 plannen door de check gekomen. Zij gingen door naar de stemronde. Uiteindelijk zijn 11 plannen door de Schalkwijkers gekozen om in 2021 te worden uitgevoerd.

Hoe verder?

Met de indieners van het winnende plan wordt begin 2021 contact opgenomen. De afspraken worden op papier gezet, de plannenmakers gaan aan de slag. Eind 2021 moeten alle plannen zijn gerealiseerd.

Waarom Schalkwijk aan Zet?

Waarom Schalkwijk aan Zet?

Bewoners weten zelf het beste wat goed is voor hun wijk. Ze hebben vaak praktische en slimme oplossingen. Daarom heeft de gemeente dit experiment ingesteld. Gebruikers van de wijk, zoals bewoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen kunnen zelf een plan indienen dat bijdraagt aan een mooiere, socialere of groenere wijk. Daarna verdelen de bewoners van Schalkwijk samen het budget van € 70.000,- over de plannen die zij graag uitgevoerd zien. Schalkwijk is de eerste wijk in Haarlem waar geëxperimenteerd wordt met deze vorm van meedenken met de gemeente.

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de online nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

Inschrijven nieuwsbrief
Tijdlijn

Tijdlijn

19 september t/m 18 oktober

Plannen insturen op de 3 thema’s

19 september t/m 25 oktober

Campagne voeren en op de plannen stemmen

26 oktober t/m 15 november

Haalbaarheidscheck door gemeente op ingediende plannen

16 november

Bekendmaking haalbare plannen voor de begrotingsfase

17 november t/m 10 december

Schalkwijk aan Zet: bewoners verdelen € 70.000,- over de haalbare plannen

18 december

Bekendmaking winnende plan(nen) (live of online)

18 december 2020 t/m december 2021

Uitvoering winnende plan(nen)

Login om verder te gaanCancel

Je plan is geplaatst.