Spring naar inhoud

Spelregels

Algemeen
 • Iedereen met hart voor Schalkwijk kan een plan indienen: bewoners, mensen die in Schalkwijk werken of naar school gaan, of er vrienden of familie hebben. Je leeftijd maakt niet uit.
 • Je plan draagt bij aan één van deze thema’s:
  • Nieuwe generaties
  • Nieuwe buren
  • Nieuwe verbindingen
 • Je plan is voor één van de 4 wijken in Schalkwijk en komt ten goede aan de bewoners van de wijk:
  • Europawijk
  • Boerhaavewijk
  • Meerwijk
  • Molenwijk
 • Er is een budget van 25.000 euro per wijk beschikbaar. In totaal dus 100.000 euro voor heel Schalkwijk.
 • Deze editie kan je plannen indienen vanaf 3.000 euro tot het maximum van 25.000 euro. Hoe meer plannen kunnen worden gerealiseerd, hoe liever. Plannen in alle prijsklassen zijn daarom zeer gewenst.
 • Het opgeven van een geldbedrag bij je plan is noodzakelijk. Zonder geldbedrag kan er ook geen geld worden verdeeld.
 • Je mag zoveel plannen indienen als je wilt, maar: per persoon of organisatie kan maar 1 plan winnen.
 • Je plan is niet bedoeld om politieke, levensbeschouwelijke of religieuze overtuigingen te verspreiden.
 • Je plan heeft geen commercieel oogmerk. Je kan ook geen loonkosten aanvragen. Eventuele vergoeding van vrijwilligers of experts mag niet meer dan 20% van je totale begroting bedragen.
 • Je plan bevat concrete voorstellen voor activiteiten. Het budget van Schalkwijk aan Zet is niet bedoeld voor het kopen of permanent huren van vastgoed.
 • Een plan moet minstens 50 likes halen om door te gaan naar de volgende ronde: de haalbaarheidscheck door de gemeente.
 • De gemeente toetst de plannen op haalbaarheid. De gemeente kan je vragen om je plan na deze check aan te passen en je daarover adviseren.
 • Bewoners van Schalkijk van 16 jaar en ouder verdelen het geld over de plannen en bepalen zo welk(e) plan(nen) wordt/worden uitgevoerd.
 • Als jouw idee wordt gekozen voer je je plan zelf uit. Dat moet binnen 1 jaar (dus vóór 1 januari 2025). De gemeente ondersteunt waar nodig.
 • Winnaars laten zien hoe hun plan vordert in de nieuwsbrief Schalkwijk aan Zet 2024, die 4 keer verschijnt.
Als je een plan hebt ingediend
 • Je voert zelf campagne voor je plan in Schalkwijk om likes op te halen.
 • Een plan moet minstens 50 likes halen om door te gaan naar de volgende ronde: de haalbaarheidscheck door de gemeente.
 • De gemeente toetst de plannen op haalbaarheid.
 • De gemeente kan je vragen om je plan na deze check aan te passen en je daarover adviseren.
 • Alleen de haalbare plannen gaan door naar de stemronde.
 • Schalkwijkers van 16 jaar en ouder verdelen het geld over de haalbare plannen en bepalen zo welk(e) plan(nen) wordt/worden uitgevoerd.
Stemming
 • Iedere bewoner uit Schalkwijk van 16 jaar en ouder krijgt een persoonlijke stemcode thuisgestuurd. Daarmee kan elke bewoner aangeven welke plannen hij in Schalkwijk graag uitgevoerd wil zien.
 • De uitslag wordt per wijk bepaald op basis van het aantal stemmen dat de plannen hebben gekregen, tot het maximumbedrag wat voor de wijk geldt (25.000 euro).
 • Als er per wijk geld overblijft wordt dat doorgeschoven naar het eerstvolgende plan met de meeste stemmen in één van de andere wijken.
Als jouw plan wordt gekozen
 • Als jouw idee wordt gekozen voer je je plan zelf uit. Dat moet binnen 1 jaar (dus vóór 1 januari 2025). De gemeente ondersteunt waar nodig.
 • Je doet in dat jaar maximaal 4 keer mee aan de Nieuwsbrief Schalkwijk aan Zet, waarin we aan de Schalkwijkers laten zien hoe de plannen worden uitgevoerd.
 • Het bedrag dat je voor je plan krijgt is eenmalig. Je kan er geen rechten voor de toekomst aan ontlenen.
 • Na een jaar lever je een verantwoording van je uitgaven in bij de gemeente.
 • Als dat van toepassing is ondersteunen we je bij het zoeken naar manieren om jouw plan ook in volgende jaren voort te kunnen zetten.

Toetsingscriteria

Haalbaarheidscheck gemeente
 • Je plan heeft minimaal 50 likes nodig om door te gaan naar de haalbaarheidscheck.
 • We checken ten eerste of je plan voldoet aan de spelregels.
 • We gaan na of je plan ten goede komt aan Schalkwijk (een buurt daarbinnen of een bepaalde plek in de wijk) en aan de bewoners. En natuurlijk of de bewoners er blij mee zijn.
 • We gaan na of jij je plan binnen een jaar (dus vóór 1 januari 2025) zelfstandig kan uitvoeren (of, bij plannen in de openbare ruimte, samen met de gemeente).
 • We gaan na of je plan geen veiligheidsrisico's heeft en binnen de grenzen van de wet kan worden uitgevoerd.
 • We bekijken of je de kosten van je plan realistisch hebt ingeschat.
 • We gaan na hoe het plan na uitvoering moet worden beheerd en of dat (ook financieel) mogelijk is.
 • We gaan na of de gemeente de bevoegdheid heeft of kan krijgen om het plan uit te voeren.
 • Voor sommige locaties is toestemming nodig van de eigenaar. We controleren wat er op de plaats van jouw plan geldt.
 • Het kan zijn dat je voor jouw plan een vergunning nodig hebt. We kijken of dat zo is, en of die te verkrijgen is.
 • Mocht een plan met enige aanpassing wel haalbaar zijn, dan neemt de gemeente contact met je op. Als het plan volgens ons niet uitvoerbaar is, kan het niet doorgaan naar de stemronde. Daar krijg je dan uiteraard bericht over.


Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogte
Geef mij een nieuwe code

Annuleren